Inquiry
Form loading...

CSPI Седмичен отчет за индекса на цените на стоманата в Китай 6.17-6.21

2024-06-27 10:43:00

През седмицата от 17 юни до 21 юни индексът на цените на стоманата в Китай продължи леко да се понижава за четвърта поредна седмица, като индексът на цените на дългата стомана и индексът на цените на плочите намаляват.

Тази седмица индексът на цените на стоманата в Китай (CSPI) беше 104,23 пункта, което е спад от 0,29 пункта на седмична база, или 0,28 процента; спад от 2,80 пункта спрямо края на миналия месец, или 2,62 на сто; спад от 8,67 пункта спрямо края на миналата година, или 7,68 на сто; спад на годишна база от 5,28 пункта, или 4,82 на сто.
Сред тях индексът на цените на дългата стомана беше 106,92 пункта, което е спад от 0,28 пункта на седмица, или 0,26%; спад от 3,99 пункта спрямо края на миналия месец, или 3,60 на сто; спад от 9,19 пункта спрямо края на миналата година, или 7,91 на сто; спад от 6,21 пункта на годишна база, или 5,49 на сто.
Индексът на цените на чиниите беше 102,31 пункта, спад на седмична база от 0,29 пункта, или 0,28 процента; в сравнение с края на миналия месец спад от 2,20 пункта, или 2,11 на сто; спрямо края на миналата година спад от 9,49 пункта, или 8,49 на сто; спад на годишна база със 7,65 пункта, или 6,96 на сто.
Подрегионална перспектива, шестте основни области на страната на индекса на цените на стоманата в седмицата намаляват, от които най-големият спад е на югозапад, най-малкият спад е на северозапад.
По-конкретно, индексът на цените на стоманата в Северен Китай беше 103,62 пункта, спад на седмична база от 0,28 пункта, или 0,27%; спад на годишна база от 3,32 пункта, или 3,10%.
Индексът на цените на стоманата в Североизточен Китай беше 103,28 пункта, спад от 0,30 пункта, или 0,29%, на седмична база; спад от 3,33 пункта, или 3,12%, на годишна база.
Индексът на цените на стоманата в Източен Китай беше 104,97 пункта, спад от 0,28 пункта или 0,27% на седмица; спад от 5,71 пункта, или 5,16% на годишна база.
Индексът на цените на стоманата за централен и южен район е 105,90 пункта, което е спад от 0,33 пункта, или 0,31 на сто спрямо седмицата; спад от 4,82 пункта, или 4,35% на годишна база.
Югозападният ценови индекс на стоманата беше 103,68 пункта, спад от 0,34 пункта, или 0,32% на седмица; спад на годишна база от 4,31 пункта, или 3,99%.
Индексът на цените на стоманата в Северозападен район е 105,82 пункта, което е намаление на седмична база с 0,15 пункта, или 0,14 на сто; спад на годишна база с 4,54 пункта, или 4,11 на сто.
поцинкована ламарина
По разновидности спрямо края на миналия месец се наблюдава спад в цените на осемте основни разновидности на стоманата, като най-голям е спадът при арматурата, а най-малък при поцинкованата ламарина.
По-конкретно, диаметърът на 6 mm висока цена на проводника от 3866 юана / тон, в сравнение с края на миналия месец падна с 155 юана / тон, с 3,85%;
Цената на арматурното желязо с диаметър 16 mm беше 3597 RMB на тон, което е спад от 150 RMB на тон от края на миналия месец, спад от 4%;
Цената на 5# ъгловата стомана беше 3826 RMB на тон, което е спад от 100 RMB на тон от края на миналия месец, спад от 2,55%;
20 мм средна цена на плоча от 3819 юана / тон, в сравнение с края на миналия месец падна с 84 юана / тон, с 2,15%;
Цената на 3 mm горещо валцована стоманена рулона беше 3830 RMB на тон, което е спад с 97 RMB на тон, или 2,47%, спрямо края на миналия месец;
Цената на 1 mm студено валцована стоманена ламарина беше 4308 RMB на тон, което е спад с 90 RMB на тон или 2,05% спрямо края на миналия месец;
Цената на 1 mm поцинкована ламарина беше 4879 RMB на тон, което е спад с 41 RMB на тон, или 0,83%, спрямо края на миналия месец;
Цената на горещо валцуваната безшевна тръба с диаметър 219 mm x 10 mm беше 4736 RMB на тон, което е спад с 40 RMB на тон, или 0,84%, спрямо края на миналия месец.

От гледна точка на разходите, данните от Главната митническа администрация показват, че през май средната цена на вносната желязна руда е била 105,80 долара за тон, което е спад от 7,32 долара за тон, или 6,47%; по-малко от 17,46 долара за тон, или 14,17%, в сравнение със средната цена от декември 2023 г.; по-ниска от същия период на миналата година, 11,11 долара за тон, или 9,50%.
През седмицата от 17 юни до 21 юни вътрешната цена на желязото на прах беше 944 RMB/тон, с 45 RMB/тон, или 4,55%, спрямо края на миналия месец; спад с 166 RMB/тон, или 14,95%, спрямо края на миналата година; и до RMB40/тон, или 4,42%, спрямо същия период на миналата година.
Цената на коксуващите се въглища (клас 10) беше 1898 RMB на тон, което е спад с 65 RMB на тон, или 3,31%, спрямо края на миналия месец; спад от 695 RMB на тон, или 26,80%, спрямо края на миналата година; и до 295 RMB на тон, или 18,40%, на годишна база.
Цената на кока-колата беше 1946 RMB/тон, спад с 58 RMB/тон или 2,89% спрямо края на миналия месец; спад с 508 RMB/тон или 20,70% спрямо края на миналата година; до 92 RMB/тон или 4,96% на годишна база. Цената на стоманения скрап беше 2791 RMB на тон, което е спад с 87 RMB на тон, или 3,02%, спрямо края на миналия месец; спад от 198 RMB на тон, или 6,62%, спрямо края на миналата година; спад от 125 RMB на тон, или 4,29%, на годишна база.
От международния пазар през май индексът на международните цени на стоманата CRU беше 202,8 пункта, спад от 2,8 пункта или 1,4%; спад от 15.9 пункта или 7.3 на сто спрямо края на миналата година; спад на годишна база от 36,4 пункта или 15,2 на сто.
Сред тях CRU Long Products Price Index беше 206,4 пункта, спад от 2,9 пункта или 1,4% спрямо година по-рано; спад от 30,4 пункта или 12,8% на годишна база. индексът на цените на плочите CRU беше 201 пункта, спад от 2,8 пункта или 1,4% спрямо година по-рано; спад от 39,4 пункта или 16,4% на годишна база.
Подрегионална перспектива, през май индексът на цените на стоманата в Северна Америка беше 240,5 пункта, спад от 10,4 пункта, спад от 4,1%; Европейският индекс на цените на стоманата беше 217,7 пункта, спад от 4,1 пункта, спад от 1,8 на сто; Индексът на цените на стоманата в Азия беше 172,4 пункта, с 2,4 пункта, или с 1,4 на сто.
През седмицата индексът на цените на стоманата в Китай продължи низходящата си тенденция, падайки четири последователни седмици и падна до най-ниската си точка от началото на тази година.
От страна на предлагането статистиката на Китайската асоциация за желязо и стомана показва, че през първата половина на юни производството на стоманодобивните предприятия е нараснало последователно и на годишна база.
От страна на търсенето, течението навлезе в традиционното търсене извън сезона. Въпреки че страната през май въведе серия от политики за стабилизиране на пазара на имоти, но според последните статистически данни инвестициите в недвижими имоти през май са спаднали още повече.
Като цяло предлагането на вътрешния пазар на стомана надвишава търсенето все още е очевидно. В допълнение, политиката за контрол на производството на сурова стомана се очаква скоро да започне да се прилага на различни места, което ще доведе до известно потискане на производствените очаквания. Като цяло в краткосрочен план цените на стоманата ще продължат да осцилират слабо.